donderdag 29 januari 2009

gedachtendig

Eeuwigheid

Dacht je dat al het grootse leven,
Dat hier op aarde heeft geleefd,
ineens totaal is afgeschreven,
ineens geen enkel nut meer heeft?

Dat alle liefde die zij gaven,
hun wijsheid of hun droefenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is?

Ze leven verder en ze slapen,
niet één moment, geen enk’le stond,
Hij heeft de mensen niet geschapen
om op te bergen in de grond.


Toon Hermans

Geen opmerkingen: